CrossFit, Inc. is een fitness bedrijf die in 2000 van start is gegaan. Pas in 2007 heeft CrossFit meer naamsbekendheid gekregen sinds de start van de Reebok CrossFit Games. Nu in 2013 lijkt CrossFit de wereld steeds meer te veroveren, ook in Nederland.

Om meer te weten over CrossFit heb ik Ivan de Windt geinterviewd. Ivan is in Amsterdam geboren, opgegroeid in Curaçao en woont momenteel in New York City.  Hij doet al enige tijd aan CrossFit en heeft meegedaan aan de 2013 CrossFit Games Open. De juiste persoon dus om ons te vertellen over CrossFit!

 

Wat is CrossFit?

CrossFit is een kracht en conditietraining programma ontworpen voor iedereen van elke leeftijd. De trainingen zijn universeel en makkelijk aan te passen, waardoor CrossFit ideaal is voor mensen van alle niveaus, van beginners tot professionele athleten.

Het doel van coach Greg Glassman, de oprichter van CrossFit, is om een brede, algemene en volledige fitness programma te creeren die je voorbereiden op elk mogelijke type fysieke uitdaging. Het trainingsprogramma wordt constant gevarieerd met functionele bewegingen uitgevoerd op hoge intensiteit. Functionele bewegingen zijn algemene motorische patronen, bewegingen in ons dagelijks leven die worden nagebootst, bijv. het hurken (squat), dingen van de grond tillen, duwen, trekken, etc. Doordat de training elke keer anders is, wordt je elke keer opnieuw uitgedaagd, getriggerd en raak je nooit uitgekeken.

CrossFit staat voor een mix van aërobe oefeningen (voor hart/longen/circulatie), oefeningen met lichaamsgewicht, gymnastiek, Olympisch gewichtheffen en ook stretching technieken. Op het moment dat je de bewegingen goed en veilig kunt uitvoeren, ga je ze op hoge intensiteit doen. Hoe hard en hoe snel je traint hangt af van je fitheid niveau.

Het CrossFit programma staat ook voor goede voeding als basis voor je fitheid. In mijn mening, biedt CrossFit de meest effectieve en compleet programma om elk type fitness doel te behalen; of je nou er naakt beter uit wilt zien, je atletische prestaties wilt verbeteren, je gezondheid wilt beschermen, je mobiliteit verbeteren of het verkomen van ziektes. CrossFit is niet op geen enkel fitheidsniveau makkelijk, maar het produceert echte resultaten die je kunt meten.

 

Hoe en waarom ben je begonnen met Crossfit?

Ongeveer twee jaar geleden kwam ik toevallig een collega tegen die een CrossFit training aan het doen was, ik moest stoppen en naar hem kijken. Ik was heel nieuwsgierig en kwam door hem meer te weten over deze “nieuwe” manier van trainen. Ik besloot om een aantal keren met hem mee te trainen en begon CrossFit leuk te vinden. Ik begon toen steeds meer mijn eigen routine af te wisselen met een CrossFit training. Al gauw kwam ik erachter dat een groep CrossFit deed op mijn sportschool en besloot mee te doen. Dit was het begin van het keerpunt voor mij. De instructeur was zeer goed, de groep was leuk en ik werd verliefd! Sindsdien heb ik mij aangesloten bij een CrossFit sportschool en volg de CrossFit programma vaak. Op sommige dagen werk ik aan kracht, sommige dagen doe ik hoge intensiteit trainingen en op sommige dagen concentreer ik op het uitrekken en flexibiliteit door yoga te doen.

 

Wat zijn de voordelen van Crossfit?

CrossFit heeft voor mij een enorm verschil gemaakt in mijn sportprestaties. Nadat ik was begonnen en ook mijn eetgewoontes had veranderd in een “Zone” en “Paleo” dieet (die veel Crossfitters volgen), kon ik de resultaten niet geloven. Voordat ik met Crossfit begon, deed ik normale fitness routines die iedereen doet in elke sportschool; krachttrainingen en 30-60 min cardio. Sinds ik ben overgeschakeld naar CrossFit kan ik mijn basketbal sessie op een veel hogere intensiteit spelen zonder uit te moeten rusten op de bank. Een ander voorbeeld is dat ik afgelopen winter helemaal geen lange afstanden heb gelopen, ik heb alleen maar CrossFits workouts gedaan. Een paar weken geleden was het mooi weer en besloot ik 10KM buiten in Central Park te hardlopen en ik deed het sneller dan ooit te voren.

Ik ben altijd een comptetitieve tennisser en zwemmer op universitair niveau geweest, maar nu pas op 32 jarige leeftijd voel ik mij beter en op zijn fitst ooit. En voor mijn gevoel is dit pas het begin.

 

Voor wie is Crossfit?

CrossFit kan worden aangepast aan alle leeftijden en vaardigheidsniveaus. Kinderen, topsporters, ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen voelen zich al thuis in de CrossFit gemeenschap. Iedereen die bereid is om zich in te spannen is welkom en zullen echte meetbare resultaten zien. De variatie in het constant presteren en functionele bewegingen met intensiteit geeft je als voordeel dat je telkens weer op elk mogelijk niveau van fitheid, uitgedaagd wordt en hierdoor steeds fitter wordt. De focus ligt op een super presterend lichaam, gezondheid, een lang leven en welzijn. Dat je door CrossFit er ook nog eens een mooi lichaam van krijgt, is een extra!

 

Wat zijn je toekomst plannen?

Na bijna 13 jaar wonen in New York, overeweeg ik om terug te verhuizen naar Curaçao. Het leven in New York en het reizen heeft mij veel verschillende ervaringen gegeven die mij sterk beïnvloed hebben mijn denken en kijk op de wereld. Het plan is om terug te gaan naar Curaçao in de nabije toekomst aan de ervaring en kennis die ik heb opgedaan in het buitenland toe te passen. Dit wil niet zeggen dat ik klaar ben het verkennen van de wereld, maar de laatste jaren is mijn passie voor gezondheid, fitness en voeding gegroeid en zie ik grote kansen en voordeel voor projecten op dit gebied op Curaçao.

***UPDATE*** Inmiddels is Ivan terug naar Curaçao en is gestart met zijn eigen box: CROSSFIT 5 TRIPLE 9

 

Tips voor toekomstige crossfitters?

Ga gewoon een keer meedoen en doe dit minimaal een maand lang. Na een maand wil je niet meer stoppen. Je zal verliefd worden, resultaten behalen en het zal je leven veranderen. Het zal niet gemakkelijk zijn, “but nothing in life worth achieving comes easy”!

 

Favoriete CrossFit gerelateerde sites?

http://www.crossfit.com, http://www.crossfitinvictus.com, http://www.mobilitywod.com, http://www.catalystathletics.com

 

Contact met Ivan?

Wil je meer weten of heb je vragen voor Ivan, dan kan je mailen naar idewindt(at)gmail.com.

 


 

CrossFit training interview with Ivan de Windt

 

CrossFit, Inc. is a fitness company that was launched in 2000. CrossFit has received more recognition since 2007, the start of the Reebok CrossFit Games. Now, a few years later in 2013, CrossFit seems to be conquering the world, also in the Netherlands.

To find out more about CrossFit I interviewed Ivan de Windt. Ivan was born in Amsterdam, grew up in Curacao and currently lives in New York City. He has been doing CrossFit for some time now and participated in the 2013 CrossFit Games Open. He is the right person to tell us more about CrossFit!

 

What is Crossfit?

CrossFit is a strength and conditioning program designed for people of all ages. The workouts in the program are universally scalable, making CrossFit ideal for people of all skill levels from beginners to professional athletes.

The aim of coach Greg Glassman, the founder of CrossFit, was to forge a broad, general, and inclusive fitness program that prepares trainees for any physical challenge, not only the unknown, but also the unknowable. The program is described as constantly varied, functional movements, performed at high intensity. Constantly varies speaks for itself, the workouts are constantly varied making getting bored really difficult. Functional movements are universal motor patterns that mimic human movements found in everyday life, such as squatting, lifting things of the ground, pushing, pulling and others. CrossFit advocates a mix of aerobic exercise, body weight exercise, gymnastics, Olympic weight lifting as well as stretching techniques. Once you can do the movements properly and safely, you do them at high intensity. How hard and how fast depends on your fitness level. The CrossFit program advocates and includes good nutrition as a base for Fitness. In my opinion, CrossFit provides the most effective and complete program to reach any fitness goal whether you want to look better naked, Improve athletic performance or protecting health, mobility and preventing disease. CrossFit is not easy at any fitness level, but it produces real results you can measure.

 

How and why did you start doing Crossfit?

About two years ago I stumbled upon a colleague doing a CrossFit workout and I had to stop and watch. I curiously asked him about it and learned a bit more about this “new” way of working out. I joined my colleague on some workouts and started to like the CrossFit way. I then started to alternate my regular routine with some CrossFit workouts more often. Soon enough, I found out that a group was doing CrossFit at my local gym and decided to join the class. This was the beginning of the turning point for me. The instructor was very good, the group was fun and I fell in love. Since then I have joined a CrossFit gym and mostly follow CrossFit programming. On some days I work on strength, some days I do high intensity workouts and on some days I focus on stretching and flexibly by incorporating some yoga.

 

What are the benefits of Crossfit?

CrossFit has made a huge difference in my athletic performance since I started and when I adjusted my eating habits to follow the Zone and Paleo diets, which many Crossfitters advocate, I couldn’t believe the results. Before CrossFit, I was following the regular gym routines that most people do in regular gyms today; some weightlifting and 30-60 minutes of cardio. Since switching to CrossFit, I can play my basketball games at a much higher intensity and without going to the bench to rest. This past winter I haven’t done a long distance run at all, only CrossFit workouts. The weather was nice a few weeks ago and I went for a 10KM run outside in Central Park and I did it faster than I have ever done. I was a competitive tennis player and swimmer on the university level and at 32 years of age I feel like I am in the best overall shape I’ve ever been in and I feel like this is only the beginning.

 

Who is crossfit for?

CrossFit can be adapted to all ages and skill levels. Children, elite athletes, older adults and the physically impaired have all found their home in the CrossFit community. All who are willing to put in the effort are welcome and will see real measurable results. Performing constantly varied, functional movements with intensity will benefit everyone and will challenge you at your current level of fitness and continue to challenge you as you move you to greater levels of fitness. Great looking bodies are just a byproduct of CrossFit; where the focus is on great performing bodies, health, longevity and wellness.

 

What are your future plans?

After being in New York for almost 13 years I am considering a move back to Curaçao. Life in New York and my travels have exposed me to many different experiences that have greatly influenced my thinking and view of the world. The plan is to go back to Curacao in the near future to apply the experience and knowledge I have gained abroad. This does not mean that I am done exploring the world, but I have grown passionate about health, fitness and nutrition in recent years and see great opportunity and benefit for projects in this field in Curaçao.

***UPDATE*** Ivan moved back to Curaçao and started his own box: CROSSFIT 5 TRIPLE 9

 

What tips can you recommend for future crossfitters?

Just jump into it and commit to it for at least a month. After a month you won’t want to stop. You will fall in love, get results and change your life. It will not be easy, but nothing in life worth achieving comes easy!

 

Favorite CrossFit related sites?

http://www.crossfit.com, http://www.crossfitinvictus.com, http://www.mobilitywod.com, http://www.catalystathletics.com

 

Contacting Ivan?

For more information or questions, you can e-mail Ivan at idewindt(at)gmail.com.